w sed

W Sed

Získejte břicho snů s W sedy!

Co je to w sed Příkaz "w sed" se používá v unixových systémech, jako je Linux, a umožňuje nahradit text v souboru přímo z příkazové řádky. Je to zkratka pro "stream editor", což napovídá, že sed pracuje s proudem dat. Funguje tak, že vezme vstupní text, provede na něm zadanou operaci a výsledek pošle na výstup. To je...