Metabolický syndrom – Víte, jak ho můžete poznat?

Přehnaná nadváha a tloušťka určitě nejsou jenom vzhledovou vadou. Takový stav je obvykle spojen s jedním celkem zásadním onemocněním, kterým je metabolický syndrom. Charakterizovat jej lze jako vyčerpanost metabolismu. Ten posléze nepracuje správně, je celkově přetížený a přispívá k řadě dalších onemocnění, jakými jsou například riziko srdečního kolapsu. Výjimkou nejsou ani mozkové příhody, zvýšená cukrovka a vysoký krevní tlak.

Metabolický syndrom má snad pouze jedinou výhodu. Obvykle Vás o jeho výskytu bude informovat samo tělo. Například tím, že budete nabírat tuky kolem pasu a posléze i v ostatních partiích těla. V ten moment je třeba si uvědomit, že metabolismus nepracuje tak, jak má.

Jediným lékem je prevence

Pokud nechcete, aby se metabolický věk týkal Vás samotných, musíte pro to něco udělat. Určitě zapomeňte na jakékoliv přejídání a nastavte si ten správný jídelníček. Jeho složení musí být vyvážené a zdravé. Kromě jiného do svých každodenních rutinních návyků zahrňte také více pohybové aktivity. Už jen těmito počiny snížíte výskyt metabolického syndromu o více jak polovinu, a to by mělo být motivací pro každého. Nehledě na to, že takový životní styl bude formovat Vaši tělesnou schránku k lepšímu.

Jak poznat metabolický syndrom?

Pojďme si na závěr prozradit ještě několik obecných pomůcek, které se mohou stát nápovědou k tomu, že metabolický syndrom neminul právě Vás. Například u mužů to prozrazuje obvod pasu větší jak 102 cm, u žen nad 88 cm. Jasným impulsem je také hladina cukru v krvi vyšší jak 6,1 mmol/l a systolický tlak nad 130 mm Hg. V rámci vyšetření pochopitelně existují i další pomůcky, mezi něž spadá hladina triglyceridů větší jak 1,7 mmol/l. Tohle všechno lze pochopitelně zjistit z odběru krve, který Vám udělá Vás lékař.

Jestliže nechcete podlehnout epidemii třetího tisíciletí, jak je metabolický syndrom označován, měli byste pro to něco udělat. Jinak zapadnete mezi další obézní lidi v naší zemi.

Publikováno: 14. 09. 2020

Kategorie: zdraví

Autor: KaterinaCajthamlova

Tagy: metabolický syndrom | metabolismus | obezita | tloušťka | tloustnutí