Cukrovka a její rozdělení podle jednotlivých typů

Diabetes Mellitus nebo také úplavice cukrová. Přesně takové označení nese onemocnění známé pod obecným názvem cukrovka. Jde o autoimunitní chronické onemocnění týkající se poruchy metabolismu. Diabetes Mellitus nabývá nejrůznějších forem a podle toho také dochází k rozdělení na několik typů. A právě s nimi Vás nyní blíže seznámíme.

Cukrovka I. a II. stupně

Oba dva typy cukrovky se mohou vyskytnout v podstatě v jakémkoliv věku a mnohdy mají genetické a dědičné znaky. Vždy je příčinou nedostatečné působení hormonu zvaného inzulin. Druhý typ je o něco mírnější a je obvykle zapříčiněn obezitou. Při ní vzniká ta nejčastější forma. Do jisté míry je zapříčiněna i současnou lenivější dobou.

Cukrovka prvního typu už je zákeřnější a ve své podstatě jde o stav, při kterém člověk nemá v těle téměř žádný inzulín. Tito lidé jsou následně odkázáni na každodenní vpichování inzulínu do těla, a to v různých frekvencích a odlišných dávkách podle formy cukrovky. Tato varianta onemocnění vyžaduje větší nároky na celkovou životosprávu a pohyb.

Ostatní typy cukrovky

Setkat se pochopitelně můžete i s jinými typy této nemoci. Stejně, jako to má například dna. Zde lze jmenovat Druhotnou cukrovku mnohdy označovanou jako Sekundární cukrovka. Ta vzniká po onemocnění slinivky břišní.

Naopak ženy se mohou potýkat s těhotenskou cukrovkou. Její hladinu je třeba důkladně hlídat a korigovat, aby neohrozila dítě. Těhotenská cukrovka po narození dítěte buď částečně odezní nebo může propuknout v některý z typů výše uvedených cukrovek, obvykle druhého typu.

Třetí a asi nejméně známou je pak Metabolická cukrovka, která vzniká u lidí s větší nadváhou. Jde o tzv. před-diabetickou fázi jako projev cukrovky druhého typu. Tito pacienti mají inzulínovou odolnost a zároveň spoustu tuku v krvi.

Je pravdou, že některé typy cukrovek mají slabší průběh, jiné naopak silnější. Ve všech směrech jde o jisté omezení, kterému je zapotřebí přizpůsobit své každodenní životní návyky.